top of page
DİĞER DERGİLER
KONGRE
DERGİ GÖREVLERİ
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Özyonar F., Gökkuş Ö., Muratçobanoğlu H., "Assessment of on-campus Noise Levels at Cumhuriyet University", Fresenius and Environmental Bulletin, vol.27, no.5A/2018, pp.3476-3481, 2018.

2. Tirado L., Gökkuş Ö., Brillas E., Sirés I., "Treatment of cheese whey wastewater by combined electrochemical processes", Journal of Applied Electrochemistry, vol.Accepted, no. , pp.1-36, 2018

3. Özyonar F., Muratçobanoğlu H., Gökkuş Ö., "Taguchi approach for color removal using electrocoagulation with different electrode connection types", Fresenius and Environmental Bulletin, vol.26, no.12/2017, pp.7600-7607, 2017.

4. Gökkuş Ö., Yildiz N., Koparal A.S., Yildiz Y.Ş., "Evaluation of the effect of oxygen on electro-Fenton treatment performance for textile wastewater using the Taguchi approach", International Journal of Environmental Science and Technology, vol. 15, no. 2 , pp.449-460, 2017

5. Gökkuş Ö., "Oxidative degradation of Basic Black 3 by electro-generated Fenton’s reagent using carbon fiber cathode", Clean Technologies and Environmental Policy, vol.18, pp.1525-1534, 2016

6. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Application of Electro-Fenton Process for Medical Waste Sterilization Plant Wastewater", Desalination and Water Treatment, vol.57, no.52, pp.24934-24945, 2016

7. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Application of electrocoagulation for treatment of medical waste sterilization plant wastewater and optimization of the experimental conditions", Clean Technologies and Environmental Policy, vol.17, no.6, pp.1717-1725, 2015

8. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Investigation of the Effect of Process Parameters on the Coagulation-Floculation Process of Textile Wastewater Using The Taguchi Experimental Method", Fresenius and Environmental Bulletin, vol.23, no.2, pp.463-470, 2014

9. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., Coşkun F., Kocaoğlu M., "Determination of optimum conditions for color and COD removal of Reactive Blue 19 by Fenton oxidation process", Desalination and Water Treatment, vol.52, pp.6156-6165, 2014

10. Gökkuş Ö., Çiner F., "Treatability of Dye Solutions Containing Disperse Dyes By Fenton and Fenton-Solar Light Oxidation Processes", Clean Soil Air Water, vol.41, pp.80-85, 2013

11. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., Yavuz B., "Optimization of chemical coagulation of real textile wastewater using Taguchi experimental design method", Desalination and Water Treatment, vol.49, pp.263-271, 2012

12. Gökkuş Ö., Oğuz M., "Investigation of color and COD removal by Fenton reagent from aqueous solutions containing acid and reactive dyestuffs", Desalination and Water Treatment, vol.26, pp.160-164, 2011

13. Gökkuş Ö., Çiner F., "Investigation of Color and COD Removal from Wastewater Containing Disperse Yellow 119 and Disperse Red 167 Using Fenton Oxidation Process", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.25, pp.49-55, 2010

 

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 1. Soylu M., Gökkuş Ö., "Türkiye'deki Doğal Zeolitler ve İyon Değişimi Uygulamaları", Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, no.(2017), ss.11-20, 2017

 2. Soylu M., Gökkuş Ö., "Endüstriyel Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Örneği", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.32, no.2016, ss.1-7, 2016

 3. Peker İ., Şenyiğit E., Gökkuş Ö., "Eko-Haritalama: Çevresel Etkilerin Azaltılması için Yeni Bir Yaklaşım", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2010, no.2010, ss.258-269, 2010

KONGRE-SEMPOZYUM-KONFERANS-ÇALIŞTAY
 1. Hamdi MURATÇOBANOĞLU, Ömür GÖKKUŞ, Nurullah YILDIZ, Yalçın Şevki YILDIZ, İki Kademeli Anaerobik Arıtma Prosesi (Poster Sunum), Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 20-22 Mayıs 2015, Erzurum, Mayıs 2015

 2. Ömür GÖKKUŞ, Yalçın Şevki YILDIZ, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Fenton Prosesi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması (Sözlü Sunum), Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, 20-22 Mayıs 2015, Erzurum, Mayıs 2015

 3. Ömür GÖKKUŞ, Nurullah YILDIZ, Yalçın Şevki YILDIZ, Ali Savaş KOPARAL, Reaktif Blue 19 Boyarmaddesinin Elektro-Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması (Sözlü Sunum), UKMK 11, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi, Eylul 2014

 4. Ömür GÖKKUŞ, Nurullah YILDIZ, Yalçın Şevki YILDIZ, Ali Savaş KOPARAL, Electro-Fenton Method for the Treatment of Textile Industry Wastewater Using Carbon Felt Cathode (Oral Presentation), IESSV 2014, Van, Haziran 2014

 5. Nurullah YILDIZ, Ömür GÖKKUŞ, Ali Savaş KOPARAL and Yalçın Şevki YILDIZ, Determination of Optimum Test Conditions of Electro-Fenton Process for Real Textile Wastewater (Oral Presentation), ICOEST 2014, Side/ANTALYA, Mayıs 2014

 6. Hüseyin KOÇ, Nurullah YILDIZ, K. Sadık KOZAN, Ömür GÖKKUŞ, Yalçın Şevki YILDIZ, Treatment of Medical Waste Sterilization Plant Wastewater by Electrocoagulation Process and Optimization of the Experimental Conditions (Oral Presentation), ICOEST 2013, Ürgüp/NEVŞEHİR, Haziran 2013

 7. Aynur ÇOPUR, Ömür GÖKKUŞ, Kamuran KÜRKLÜ, M. Gökhan YASAN, Adil AYHAN, Y. Şevki YILDIZ, Reactıve Blue 19 Tekstil Boyarmaddesinin Elektrokoagulasyon Yöntemiyle Arıtımının Taguchi Deneysel Tasarım Metodu ile Optimizasyonu (Sözlü Sunum) ,Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VIII, İstanbul, Kasım 2012

 8. Fehiman ÇİNER, Ömür GÖKKUŞ, The Effect of Fenton Process on Printing-dyeing Textile Wastewater (Poster Presentation), CEST 2011, Rhodes, Eylul 2011

 9. Ömür GÖKKUŞ, Merve OĞUZ, Investigation of color and COD removal by fenton reagent from aqueous solutions containing acid and reactive dyestuffs, International Workshop on Urbanization (Oral Presentation), Land Use, Land Degradation and Environment (ule 2009), Denizli, Ekim 2009

 10. Ömür GÖKKUŞ, Evrim KARAÇETİN, Merve OĞUZ, Turgay BİŞGİN, Sivas Dörteylül Barajı Etrafındaki Yerleşim Alanlarında Çevre Eğitimi ve Baraj Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Sözlü Sunum), Girne, Ekim 2008

 11. Ömür GÖKKUŞ, Fehiman ÇİNER, Dispers Boyarmadde İçeren Atıksulardan Fenton Prosesi ile Renk ve KOI Giderimi (Sözlü Sunum), Ulusal İleri Oksidasyon Prosesleri Çalıştayı (IOPT'02), İstanbul, Kasım 2008

 12. Fehiman ÇİNER, Ömür GÖKKUŞ, Dispers Boya Atıksularının Kimyasal Koagülasyon ve Fenton Prosesi ile Arıtılmasında Optimum Koşulların Belirlenmesi (Sözlü Sunum), 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Maslak, İstanbul, Haziran 2006

 13. Fehiman ÇİNER, Ömür GÖKKUŞ, Removal of Color and COD from Wastewater Containing Disperse Red 167 Using Fenton's Oxidation Process and Chemical Coagulation, Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (Oral Presentation), Chania-Crete, Eylul 2006

BİLİMSEL HAKEMLİKLER
 • Environmental Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2011

 • Environmental Progress & Sustainable Energy, Dergide Hakemlik, Şubat 2017

 • CLEAN - Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Şubat 2013

 • CLEAN - Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013

 • CLEAN- Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Aralık 2013

 • CLEAN Soil Air Water, Dergide Hakemlik, Mart 2014

 • Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Ekim 2014

 • Environmental Science and Pollution Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2015

 • Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Ocak 2015

 • Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Mart 2015

 • The Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Dergide Hakemlik, Mart 2015

 • Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015

 • Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015

 • Environmental Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2015

 • Process Safety and Environmental Protection , Dergide Hakemlik, Mart 2016

 • Environmental Progress & Sustainable Energy, Dergide Hakemlik, Şubat 2016

 • Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2016

 • Environmental Science and Pollution Research, Dergide Hakemlik, Mart 2016

 • Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2016

 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2016

 • International Journal of Environmental Science and Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2016

 • Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2016

 • The Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Dergide Hakemlik, Haziran 2016

 • Environmental Science and Pollution Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016

 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2016

 • Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Eylül 2016

 • Journal of Hazardous Materials, Dergide Hakemlik, Şubat 2017

 • Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2017

 • Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Şubat 2012

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
 1. SCIREA Journal of Environment, Editorler Kurulu Uyesi, 19.02.2017 - Devam Ediyor

 2. Journal of Energy, Environmental & Chemical Engineering, Editorler Kurulu Uyesi, 29.12.2016 - Devam Ediyor

bottom of page