top of page

Desteklenen Projeler

  • "Köpük ayırma prosesi ile boyarmadde içeren atıksulardan renk ve toplam organik karbon giderimi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-6740, Yönetici, Tamamlandı (2017)

  • "Tekstil Sanayii Atıksularının ElektroFenton İle Arıtılabilirliği ve Optimizasyonu", BAP Diğer, FDA-2014-5597, Araştırmacı, Tamamlandı (2016)

  • "Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemi ile Arıtılabilirliği", BAP Doktora, FBD-12-4107, Araştırmacı, Tamamlandı (2014)

  • "Tekstil Sanayi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemi ile Arıtılabilirliği ve Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, 112Y160, Proje Ekibinde Üye, Tamamlandı (2015)

  • "Tekstil Atıksularının Kimyasal Çöktürme ile Arıtımının Taguchi Metodu ile Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2966, Araştırmacı, Tamamlandı (2011)

  • "Tekstil Boyarmaddelerinin Fenton Prosesi ve Kimyasal Koagulasyonla Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FBY-09-960, Araştırmacı, Tamamlandı (2010)

  • "Yarın Çok Geç Olabilir (AB Projesi)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR0405.02/LDI/161, Koordinatör, Tamamlandı (2008)

  • "Dispers Boyarmadde İçeren Tekstil Atıksularında Renk Giderimi", BAP Diğer, M-284, Araştırmacı, Tamamlandı (2006)

bottom of page