top of page

ÇEVRE SAĞLIĞI

Çevre Sağlığına Giriş
Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş
Ekolojik Denge
Sağlık Açısından Çevre
Epidemiyoloji-kapsamı ve bulaşıcı hastalıklar yönünden Epidemiyolojinin önemi
Gıda zehirlenmeleri (Besinlerin sebep olabileceği hastalıklar)
Toksikoloji Bilgisi ve Mikrokirleticiler
İş sağlığının kapsamı ve Meslek hastalıkları
Demografi (Nüfus bilimi) ve Sağlık ilişkisi
Kapalı Ortamlara Bağlı Sağlık Sorunları
İçme Suyu Temini ve Sağlık İlişkisi, Hava Kirliliği ve Sağlık İlişkisi, Katı Atıklar ve Sağlık İlişkisi
Hijyen
Tıbbi Atıklar
İklim Değişikliği
bottom of page