top of page

ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI

Çevre Kimyası Lab. Cihaz ve Ekipmanlar
Fiziksel Ölçüm Yöntemleri
KOI Deneyi
Kalsiyum Magnezyum ve Sertlik Tayini
Katı Madde Tayini
Fosfor Tayini
Asidite ve Alkalinite
Sülfat Tayini
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI) Deneyi
bottom of page