top of page

EĞİTİM BİLGİLERİ

 • Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD, 2010-2014

 • Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD, 2007-2009

 • Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Teknolojileri ABD, 2003-2006

 • Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1996-2001

SERTİFİKA, KURS VE EĞİTİMLER

 • Fen ve Mühendislik Fakülteleri için TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2017

 • Fen ve Mühendislik Bİlimlerinde ARDEB Proje Önerisi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2016

 • European Cooperation in Science and Technology (COST) Projesi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2016

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014

 • AB Hibe Programları Proje Yönetim Döngüsü, Başvuru Prosedürleri ve Bütçe Hazırlama Eğitimi, UNDP, 2006

 • ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, 2005

 • AutoCAD 2004, Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2005

bottom of page